zpět

Zvuky z přírody

Archiv zvuků z přírody teprv zakládám. Protože rád slyším i to, co normálně slyšet není, rád si hraju se zpomalováním některých zvuků. Aby zvuk skutečně obsahoval to, co uslyšíme až ve zpomalení, je vhodné pro záznam použít magnetofon z dostatečně velkou rychlostí posuvu, nebo digitální nekomprimovaný záznam s dostatečně velkou vzorkovací frekvencí. V poměru zpomalení se mezní kmitočet snižuje a proto by prvotní záznam měl obsahovat i kmitočty nad slyšitelným pásmem. K tomu je zapotřebí nejen kvalitní magnetofon, ale i dobrý, nejlépe kondenzátorový mikrofon. Záznam lze provádět třeba na bateriový cívkový magnetofon s rychlostí 19 nebo 38, nebo na přenosný počítač, kde zvuková karta umí vzorkování 96 KHz.

Louka

louka v létě ve dne Louka je u lesa a je tam opravdo hodně živo. Cvrčkové, různí ptáci a dokonce i moucha zakroužila okolo mikrofonu. Nebýt toho letadla v dálce, bylo by to skoro dokonalé. Při natáčení jsem si uvědomil, jak těžké je najít místo, kam by nedoléhaly zvuky naší civilizace. Natáčeno asi 4 km od města kondenzátorovým mikrofonem na minidisk.

louka těsně po setmění Život na louce se zcela změnil. Zůstali jen cvrčci a to ještě jiní než ve dne. Že by to byly cikády?

Cvrčci

Cvrčky jsem nahrával na upravený stařičký cívkový bateriový magnetofon Uran, u kterého jsem rychlost zvýšil na 38 cm/s. Frekvenční rozsah magnetofonu je po úpravách něco přes 35 KHz, takže i při zpomalení 1:8 je rozsah ještě 4,5 KHz. Pro zpomalení 1:8 jsou záznamy nejdříve přehrány čtvrtinovou rychlostí z magnetofonu na počítač a tam jsou ještě zpomaleny 1:2. Záznam netopýrů pořízený už před 20 lety na magnetofon B100 na rychlost rychloposuvu (cca 1m/s), se mi z té doby zachoval pouze jako kopie ve zpomalení 1:20 na rychlosti 19.

Vzhledem k tomu, že mé znalosti o cvrčkách jsou nulové, nedokážu je přírodopisně určit. Proto jsem si je alespoň očísloval.

cvrček 1 Tento cvrček mě zaujal velkou frekvencí, dělá asi 80 pohybů za vteřinu a vypadá to, jako kdyby jen syčel.

cvrček 1, zpomalení 1:8 Tady je to samé ve zpomalení 1:8. Ve zpomalení jsou již slyšet jednotlivé pohyby.

cvrček 2 Tento cvrček má zajímavý zvuk, jako by za sebou měl větší prostor.

cvrček 2, zpomalení 1:8 Ve zpomalení 1:8 je slyšet šustění, jako by na křídlech muchlal nějakou blánu a proto zvuk vypadá, jako by dozníval. Že nedoznívá, je slyšet na posledním pohybu, který je ukončen najednou. Ale jak ten zvuk opravdu vytváří, nevím.

cvrček 3 Tento cvrček má ostrý pronikavý zvuk.

cvrček 3, zpomalení 1:8 Ve zpomalení je slyšet, jako by křídla při pohybu zachycovala za ostré výstupky.