zpět

Aktuality z Českého fonoklubu

Tištěný Zpravodaj vychází dle potřeby, zpravidla jednou do roka. V případě potřeby se zde objevují aktuální informace i častěji. Mimo Zpravodaje zde můžete nalézt i další aktuality jako

sdělení předsedy

projekt ČESKÉ DĚJINY už sice delší dobu, ale je stále aktuální


Všem přátelům dobrého obrazu a zvuku oznamuji, že již neuvidí ani neuslyší "in natura" paní Helenu Novákovou. Zemřela 28.května 2010 ve věku 76 let. Patřila mezi zakládající členy Českého fonoklubu (1969 - 2009 ) a jako tajemnice organizovala všechny národní soutěže, mezinárodní setkávání lovců zvuku DACH v naší republice, ať to bylo v Kroměříži, Českém Krumlově či v Liberci. Byla duší i setkání mezinárodních, pořádaných u nás. Obětavě se starala (u sebe doma) o mimopražské členy výboru při schůzích a nikdy nepokazila dobrou náladu. V rámci FICS byla tou kontaktní osobou, na kterou se obracely zahraniční kluby. Tomu odpovídala i její funkce víceprezidentky v letech 1991 - 2007.

Věřím,že i vašim jménem mohu vyslovit soustrast její rodině a slíbit, že na Helenku budeme v dobrém vzpomínat.

Jaroslav Halama, předseda ČFVK


Náš předseda Jaroslav Halama byl oceněn za dlouholetou práci v neziskové organizaci - ČF. Fonoamatéři mu blahopřejí a přejí Dobrý zvuk. ocenění


Zpravodaj Českého fonoklubu

TESÁK

se jako tradiční, téměř již poutní místo, předvedl těm nemnoha fonoamatérům krásným počasím s množstvím hřibařů a plnými košíky pěkných „nalezenců“. Tak nádherný byl poslední víkend prvního měsíce nového školního roku 2007/8. Ale již tak pěkné to nebylo s dodržováním programu podzimního setkání. Překvapilo sice auty přeplněné parkoviště, ale to byli cyklisté s horskými koly a velice mírným projevem své přítomnosti.

Vlastní program začal až ve 14 hodin obvyklým přivítáním účastníků předsedou Jaroslavem Halamou, který fax od Milana Haeriga s výsledky Národní soutěže nechal přečíst Petru Vaculíkovi. V této soutěži bylo jen 6 snímků audio a 2 video od jen čtyřech autorů.!! Protože nepřijel nikdo z Prahy, nedostali ceny ani přítomní autoři – prý až poštou nebo v Českých Budějovicích na Mezinárodní soutěži, pokud tam budou. Protože nejsou peníze na Zpravodaj / ročenku 2007, věřím, že výsledkovou listinu pro naše stránky Internetu dodá Jarda.

Nebyl přítomen ani lektor pro svou část programu, takže se začalo jednat, a to docela vážně. Předseda oznámil, že město Kroměříž, kde letos byla již 34. Fonorallye a 17.Videorallye se nebude podílet v  příštím roce na této soutěži, protože náklady s ní spojené neodpovídají účasti ani úrovni. Je ale ochota pořádat soutěž v roce 2009. Tak toto jsme si zavinili vyloženě sami a mínění bylo, že skončí – li rallye, tak to bude natrvalo.

Do nepříjemné situace se dostalo i zajištění doprovodných prací členy ČFVK pro tisk a kompletaci výsledků jednotlivým národním delegacím při 56.mezinárodní soutěži CIMES a 51. kongresu FICS v Českých Budějovicích ve dnech 18. – 22. října 2007. S blížícím se termínem ubývalo ochotných a do poslední chvíle se nevědělo, kdo tam vlastně přijede.

Nedošlo ani na libovolné téma diskuse, protože bylo jediné: JAK DÁL V ČESKÉM FONO A VIDEO KLUBU. Není to nic nového, jenomže se až tady o tom rozvinula několikahodinová diskuse. Rozumnými názory a věcnými argumenty přispěl i vrchní chatař Vítězslav Tichý. Co bude třeba? Především prosadit a zviditelnit video složku klubu, protože dobrý zvuk se předpokládá a tady můžeme pomoci. Je třeba přepracovat internetovou stránku na modernější, více přitažlivou pro mladé. Pozvat k účasti na akcích osobnost, která zaujme sdělovací prostředky a zviditelní nás. Bezpodmínečně získat mladé, a to především formou častých, krátkodobých a jednorázových soutěží na internetu. Zřejmě se nevyhneme obnově klubu zdola. Zda to bude hned klub, nebo jen v  kontaktu zájemci, to ukáže čas. Nesmí to ale trvat dlouho, protože ztráta zavedeného loga „Český fonoklub“ by mohla citelně chybět. Omladit vedení klubu a využít kontaktů a zkušeností těch, kteří pro jeho slávu při činnost již zestárli. Jistě si necháme poradit od marketinkových znalců, jak získat zájemce a co jim nabídnout, ale při současném blokování našeho účtu u České spořitelny je to úkol nesnadný. Je před námi zima a jestli tyto úkoly zapadnou, nečeká nás na jaře snad mimo slunce, již nic příjemného.

Kupodivu se i po takovém jednání našli zájemci o Soutěž pohotovosti, i když o té pohotovosti a časovém limitu pro odevzdání snímků by se dalo diskutovat – ale my jsme se tady také přišli pobavit. Tak co říkáte tématům?

Soutěžilo se až do rána s legálně posilujícími prostředky ve vlastní režii. Až se všichni vyspali a „pohotovostně“ odevzdali nahrávky – byla snídaně. Po ní vynesla porota, složená z Jardy, Pavlíny a snad i City, následující ortel :

1. místo: Téma – téma / trojice V.Volf, L.Sedláček, P.Vaculík
2. místo: Šroťáčku můj z Tesly / J.Válek
3. místo: Je to konečná? / K.Kolajová
4. místo Naléhavá potřeba / L.Sedláček, P.Vaculík

Byly připraveny i ceny a Luděk s údivem konstatoval, že právě on dostal kazetu, protože stejně na nic jiného nenahrává. Nevím, zda bude nějaká ta jeho originální „ptákovina“ jako minulý rok, protože, jak již bylo řečeno, peníze na Zpravodaj nejsou.

Do oběda zbývala ještě trocha času, tak se chodilo po okolí. Chatky byly vyklizeny, povlečení odevzdáno. Jídlo bylo „domácí kvality“ v  množství vydatném. Poděkování patří Jardovi za organizaci podzimního setkání a pracovníkům střediska TON na Tesáku, kde nás vždy vítá příjemný a neumdlévající vedoucí Vítězslav Tichý. Jediným nedostatkem byla velká neúčast - píši to tak záměrně, protože malá účast je hodnocení příliš lichotivé.

Pro internetové stránky ČFVK Josef Válek