zpět

skoro všichni

DO ČEHO „PÍCHNUL“ TESÁK

Mohl jsem napsat i „do koho,“ protože nás tam 19. – 20. května bylo „roku onoho“ dvanáct. A to je dost, vzhledem k tomu, že termín pravidelného setkávání byl tentokrát podstatně změněn. Také se neposílaly pozvánky – tím se prověřilo ,kdo naše internetové stránky z dalších potenciálních příznivců vůbec sleduje. Ale k věci.

Potěšilo, že všichni přítomní souhlasili s pokračováním existence Českého fonoklubu i s jeho velmi liberálním přístupem k další činnosti. V podstatě bylo doporučeno alespoň jednou ročně si na vlastní náklady,zajistit setkání a to tak,aby to neměli daleko stále stejní účastníci. Tak třeba tentokrát přijel Pavel Mikoláš až z Liberce a to je hodně přes 300 km a já to mám z Otrokovic jen 40, a to mě ještě vezla vnučka Katka. Budeme hledat optimum, to se sdělí na můj e- mail ( valekjosefzavináčtcservis.cz ) a bude to dáno na vědomí „široké veřejnosti.“ Zajímavé je, že hned v pondělí, 21.května volala Marie z Brna, že tip již má a sice Tři studně. Je absolutně první – doufám, že nebude i jediná. Zda budeme jen na přespání nebo i soutěživí, to se ještě upřesní. Důležité je opět se setkat. Zatím jako jistina stále zůstává tradiční, oblíbený a bezpečný Tesák v „rukou pana Vítězslava Tichého.“

Bude obnovena Fonorallye Kroměříž?

To byla otázka, za kterou je KAF (Klub amatérského filmu) z Kroměříže. Odpověď je stručná, i když pro nás velice smutná - ČF ji organizovat NEBUDE. Jsme ochotni dodat pouze propozice a povolit i původní název Fono a Video Rallye Kroměříž. Téma zadává město.

Toto rozhodnutí vychází z našeho vyhodnocení řady posledních ročníků,kdy počet organizátorů téměř převyšoval, nebo i převýšil, počet soutěžících. Jen díky ochotným pracovníkům na radnici a v Domě kultury, se tato „agonie“ jen prodlužovala. Soutěž byla příliš spjata s jejím organizátorem Jaroslavem Halamou a s ním i pro nás skončila.

Účastníci si dále poslechli zprávu o vyúčtování grantu od MK, ke které nebylo od nich, ani z Prahy doposud žádných připomínek. Na příští roky již peníze požadovat nebudeme. Velmi jsme ocenili sponzorský dar manželky ing. Milana Haeringa paní Miloslavy Listoňové a také její obdivuhodnou vstřícnost při doslova rozdávání po něm opuštěné techniky. Pohlednice s podpisy byla jen malým, ale upřímným poděkováním.

Přesto že sobota byla „přemodulována“ sportem – MS v hokeji a naše 3.místo i večerní utkání finále Ligy mistrů, projevili přítomní zájem především o naše problémy. Byly vyslechnuty dvě nahrávky. Jedna z roku 1993, kterou zaznamenal ing. M. Haering na kazetu a nazval „Amen Halali“. Další z r. 2006, kde stanice Vltava v pořadu s názvem Dokumentarista vzpomněla nejen šesté výročí úmrtí Zdeňka Boučka, který „žil jen pro nás“ – fonoamatéry, ale postaral se též o samostatný rozhlasový pořad každý týden v pátek ve 21:50 s názvem „Halali“ – týdeník pro fonoamatéry. V záznamu hovořil také další, ale díky bohu i žijící Ivo Rottenberg, který byl příjemným překvapením nejen svou účastí na tomto setkání. Bohužel, v podvečer odjel domů. Jeho číslo členské legitimace bylo 11 a třeba to moje 883! S radostí byl uvítán i reprezentant Interfony Liberec Pavel Mikoláš, který obětavě na webových stránkách pomáhá informovat o ČF, pokud mu nějaké informace dodáme. Pro jistotu a také vzhledem k zásadnímu rozhodování, si pro ně přijel sám.

Dalším pojítkem (ihned po internetu) mezi členy zůstává Fonoráma – okružní zvukový dopis. Ještě je na klasických kazetách, ale bereme i CD nebo, a to poprvé, SD karty. Je to příležitost,jak najít mikrofon, k němu stojánek, zjistit stav dalšího akustického řetězce,dobít baterie nebo objevit volnou zásuvku pro síťový zdroj. Každý je svým autorem, režisérem, mistrem zvuku a producentem. I přes takovou kumulaci profesí na tom nikdo nic nikdy nevydělal. A v tom je ta krása a nezastupitelnost radosti z hobby. Další „šťastlivce“ velice rádi přijímáme. Zde byl dán úkol – znovu rozjet FČF (Fonorámu Českého Fonoklubu) jejíž start byl utlumen úmrtím našeho předsedy.

Byl doporučen návrh vypracovat krátkou zprávu, která bude informovat naše spolupracující subjekty jako bylo Ministerstvo kultury ČR, ČRo České Budějovice, mezinárodní organizace FICS, Město Kroměříž a další, proč jsme přestali být „oficielními“ a stali se takovými, jakými jsme.

Na závěr ještě jména těch,kteří byli tomuto jednání přítomni:
ing. Petr Vaculík z Brna; ing. Luděk Sedláček ze Znojma ; ing. Vladimír Anděl z Nymburka; ing. Otto Šebesta z Malenovic u Zlína; Heřman Záhorský ze Zlína; Marie Havelková z Brna; Petr Trčala z Brna; Ivo Rottenberg za Prahu a okolí; Pavel Mikoláš za Interfonu Liberec; Vítězslav Volf částečně ze Zlína a částečně z Brna, Kateřina Kolajová a její děda Josef Válek z Otrokovic.

Omluvili se: ing. Ladislav Františ za KAF Kroměříž pro termínovaný úkol a Dagmar Válková pro nemoc.

Tento příspěvek pro internetové stránky ČF a jako úkol pro zajištění téměř všeho vypracoval

Válek Josef

telefon 577 926 667
mobil 775 408 736
e-mail: valekjosefzavináčtcservis.cz

Otrokovice 27.5.2012Vloni se Tesák nekonal, předloňský je k nahlédnutí zde