zpět

Pravidla soutěže o nejlepší amaterský zvukový a video záznam

Soutěž (NWT) se pořádá jako národní v rámci Českého fonoklubu a v návaznosti na národní soutěže členských zemí FICS se pořádá též mezinárodní soutěž (IWT). Kategorie a časové limity si určuje každá členská zem, ale s ohledem na použitelnost snímků v mezinárodní soutěži byly kategorie i časové limity členských zemí sjednoceny. Každý rok se vyhlašuje pro mezinárodní soutěž téma roku, které se objevuje v kategorii G i v národních soutěžích.

V roce 2010 bude mezinárodní soutěž pořádat Slovensko. Téma soutěže (kat. G) je společné pro audio, video i multimediální a zní: "Hrady a zámky"

Národní soutěž má tyto kategorie:

A. Rozhlasové hry , komedie a skeče, skutečné nebo vymyšlené zážitky všeho druhu, např .pseudo-interview apod.
max. 8 minut
B. Reportáže a interview, nahrávky s mluveným slovem, příp. originá1ni zvuky ze skutečných zážitků
max. 8 minut
C. Hudební snímky
max. 5 minut
C1 vlastní hudební snímky - snímky hudby, která je vytvořena hudebními nástroji nebo hlasy a snímána klasickým záznamovým procesem (mikrofon, mixpult, magnetofony nebo digitální záznam). Tyto snímky musí vykazovat charakter zvláštnosti nebo mimořádného výkonu
C2 neobvyklé hudební snímky, zejména uměle vytvořené hudby nebo hlasů s akustickými nebo elektronickými postupy s použitím zvláštních procedur, jako elektronické triky, změny rychlosti, playback a multiplayback, transponování, zkreslování tónů, směšování takovýchto zvukových prvků apod.
D. Zvuky z přírody -skutečné zvuky přírody, hlasy, křiky, zvuky a řeč zvířat
max. 2 minuty
E. Pokusné nahrávky všeho druhu a různé zvukové snímky, které nelze uplatnit v žádných jiných kategoriích
max. 3 minuty
F. Školní snímky -zvukové práce vzniklé v procesu vyučování, sestavené především žáky, studenty a jimi provedené
max. 5 minut
G. Vybrané téma roku: "Hrady a zámky"
max. 8 minut
H. Záznamy relace místního, závodního, školního, učňovského a studentského rozhlasu - ukázky práce kroužků, nejúspěšnějších příspěvků nebo komentovaný průřez činností
max. 8 minut
I. Záznam neprofesionální umělecké činnosti - dokumentární záznamy práce souborů i jednotlivců, komentovaný průřez činností, archivy apod. Komentář možno dát do průvodního lístku
max. 8 minut
K. Začátečníci -téma volné
max. 5 minut
pdf průvodní list pro soutěžní snímek audio
pdf průvodní list pro soutěžní snímek video

Podmínky soutěže jsou převzaté ze staršího Zpravodaje, ale jsou každý rok stejné. podmínky audio podmínky video