zpět

Vážení,

Slušnost a situace si vyžadují informovat vás o rozhodnutí, která definitivně přijal Český fonoklub na svém jednání dne 19.května 2012 / tesák v Hostýnských vrších.

Stav členské základny, který eviduje skutečný počet aktivních, je pouze 5 členů. S ostatními příznivci je nás jen okolo 10. Za těchto podmínek nejsme schopni pořádat jakékoliv akce, ať na úrovni národní či mezinárodní. Přestáváme být národní organizací, a stáváme se jen nezávislým sdružením českých fono a video amatérů. Nepožadujeme již grant od ministerstva kultury pro neziskové organizace a bylo také zrušeno i členství v mezinárodní Organizaci lovců zvuku FICS, kde byl zaplacen členský příspěvek za uplynulý rok (100 Euro) jen díky sponzorovi.

Děkujeme vám za roky příjemné spolupráce. Snad se udržíme alespoň na internetových stránkách.

Josef Válek, koordinátor akcí ČF


Vzácní fonoamatéři, milí příznivci a nečekaní náhodní čtenáři

Tři úmrtí zakládajících členů klubu v poměrně krátké době způsobily,že jsme ztratili předsedu, vlastní kontakty na FICS a špičkového fono a video reprezentanta. Možná si ti,kteří neznají již dlouhodobě trvající stav řeknou:“Každý je přece nahraditelný.“ Ale když není kým ? Taky by někdo mohl připomenout,že: „Kde nic není, ani smrt nebere.“ Ale v Českém Fonoklubu to neplatí. Paní Helena Nováková zemřela 28.5.2010 (76 let), ing. Milan Haering 27.12.2010 (77 let) a Jaroslav Halama 14.9.2011 (74 let).

Pozůstalí členové výboru – ing. Petr Vaculík, Josef Válek,, Dagmar Válková a ing. Luděk Sedláček – přizvali ještě ing. Vladimíra Anděla a dohodli se na mimořádné schůzi výboru v Kroměříži 24.září 2011 zatím na tomto stanovisku:

1. Český Fonoklub zůstává
2. Není již členem FICS (poplatek za rok 2011 byl zaplacen)
3. Není již národní organizací, ale nezávislým sdružením (n.s.)
4. Nežádal již Ministerstvo kultury o grant na rok 2012
5. Žádá ale všechny členy a příznivce, kteří mají o další činnost zájem, aby se ozvali co nejdříve Josefu Válkovi na e-mail valekjosefzavináčtcservis.cz nebo písemně na Dobrovského 9261 765 02 Otrokovice
Podle počtu bude zaměřena aktivita.
6. Setkání na Tesáku v roce 2012 je zajištěno, noclehy budou hrazeny, cestovné a strava pro cca 20 účastníků ne. Termín bude včas oznámen.

Rádi bychom znali vaše názory i tipy na termín setkání a zaměření další činnosti.

To,že jste nebyli delší dobu informováni, bylo zaviněno mnou pracně ukončenou uzávěrkou pro Ministerstvo kultury za dotaci na rok 2011 a trvajícími zdravotními problémy v rodině.

Za výbor ČF
Válek Josef.


VÝZVA PRO FONOAMATÉRY

Vydavatelství POPRON hledá pro připravovanou retro edici CD „AUDIO KRONIKA 70. A 80.let“ veškeré dobové zvukové materiály ze 70. a 80. let - více zde