zpět

Fonorallye Kroměříž 2011

Letošní již 38. ročník fono a videorallye proběhl 21. května v kulturním domě v Kroměříži. Účast nebyla příliš vysoká a z těch, kteří se na setkání přijeli podívat, se jen někteří zúčastnili soutěže. Byly pouze tři snímky audio a čtyři video.

Původní myšlenka fonorallye byla dojet autem na určené místo, tam natočit na dané téma reportáž a v časovém limitu jí zpracovat. Někdy je potřeba natočenou reportáž sestříhat.

Ještě před 20 lety to tak skutečně probíhalo. Soutěžící dostal k dispozici auto i s řidičem, který znal místo kam se jelo. Jezdilo se po okolních vesnicích. Cestou řidič soutěžícímu vysvětlil, kde najde třeba kronikáře, starostu, nebo otevřenou hospodu. Točilo se na pásek a ten se dal přímo stříhat.

Jak se technika vyvíjela, původní magnetofonové pásky na cívkách byly nejprve nahrazeny kazetou. Tam už stříhat nelze, jedině přepisem na další kazetu. Tím však trpí kvalita záznamu, která je na kazetě horší, než na cívce s půlstopým záznamem a s rychlostí 19. Později přišla digitální technika, DATky a minidisky. Soutěž byla též rozšířena o kategorii video. Zatím co audio snímky se jezdily točit mimo Kroměříž, video se točilo přímo v Kroměříži. Je tam toho k vidění mnohem víc.

V rámci šetření v porevolučních letech se přestalo jezdit autem a i audio snímky se začaly točit přímo ve městě. Osvědčilo se to. Někdy byl docela problém sehnat někoho v sobotu dopoledne ve vesnici, kde byla navíc v tu dobu ještě zavřená hospoda. Ale o to to zase bylo zajímavější a některé snímky z doby "pozdního budování socialismu" by si zasloužily i archivaci u místních kronikářů ...

Téma letošní soutěže

Pro letošní fonorallye bylo vyhlášeno téma Osvobození Kroměříže, pro video to byla Tajuplnná Kroměříž.
Petr Vaculík Osvobození Kroměříže 1. místo audio file
Anděl, Sedláček Osvobození Kroměříže II 2. místo audio file
Sedláček, Anděl Osvobození Kroměříže I 3. místo audio file

Výsledky - video

Jiří Dittman Videorallye 2011 1. místo
Ladislav Ženošička Tajuplnná Kroměříž 2. místo
Cimra, Suldovská Moje tajuplnná Kroměříž 3. místo

Závěrem ještě pár fotek

01_11sal.jpg
02_11technika.jpg
03_11ceny.jpg
04_11jarda2.jpg
05_11nataceni.jpg
06_11poslech.jpg
07_11vaca_trcala.jpg
08_11pes.jpg
09_11prvni.jpg
10_11druha.jpg
11_11hospoda.jpg
12_11jarda3.jpg