zpět

Výzva fonoamatérům (výzva členům ČSFV)

Vážení přátelé,
Redakce projektu ČESKÉ DĚJINY, která za účasti špičkových vědeckých a pedagogických pracovišť z Čech a Moravy vytváří rozsáhlý multimediální vzdělávací a informační zdroj pro širokou veřejnost, se na nás obrací s výzvou.

Pro naplnění dokumentární databáze programu, která je jeho nejdůležitější součástí, je potřeba shromáždit zajímavý, originální a kvalitní názorný materiál. Multimediální princip produktu umožňuje zařazení obrazů, fotografií, modelů, rekonstrukcí, animací, videosekvencí, filmů a zvukových záznamů.

Program je zaměřen na české dějiny od pravěku až po naši současnost. Zdrojem názorné dokumentace jsou archivy univerzit, historických ústavů, muzeí a vědeckých institucí, ale také archivy sběratelů a soukromé sbírky. Vývoj projektu dnes nabízí příležitost ke zúročení mnohaleté snahy nadšenců, kteří mohou své sběratelské úspěchy prezentovat na širokém poli vzdělávacího portálu s celonárodní působností a to nikoli anonymně, ale jako spolutvůrci, jimž bude při prezentaci dokumentů z jejich archivu věnována patřičná pozornost. Účast v projektu má tedy nemalý prestižní a referenční význam. Klub fonoamatérů (Český svaz pro film a video) považuje tuto výzvu za příležitost, která je ojedinělá a neopakovatelná. Po dohodě s redakcí ČESKÝCH DĚJIN přistupuje ke spolupráci a vyzývá své členy k zapojení do akce, která podtrhne význam a zveřejní nejlepší výsledky naší činnosti. Pokud Vás informace zaujala a máte z materiálů, které mají vztah k naší historii, co nabídnout, obraťte se prosím na redakci ČESKÝCH DĚJIN prostřednictvím adresy novak@silcom-multimedia.cz nebo volejte na telefon 608 031 377.

A co bylo dál?

Koncem února 2006 přišly informace o fungování celého projektu.
Už počáteční prognózy odvozené od vám všem dobře známého schématu - "Strom českých dějin" - naznačovaly, že půjde o program nebývalého rozsahu jak v oblasti faktografické, tak i ilustrativní a technologické. Tato očekávání byla bezesporu ještě překonána. Následující čísla reprezentující kvantitativní parametry vznikajícího programu mohou navozovat představu nezkrotitelného monstra, ovšem ujišťuji Vás, že všemu nekompromisně vládnou pevné otěže programové struktury, která spojuje všechny součásti v náležitých souvislostech. V současnosti program pracuje s více než 1500 základními kapitolami ve třech vertikálních úrovních. K nim náleží 222 textů pro mladší uživatele. K textům se váže pojmový aparát čítající přes 7000 pojmů, z nichž mnohé byly definovány výhradně pro tento projekt. Chystají se biogramy téměř 2000 osobností, popisy zhruba tisíce událostí. Pro názornou a ilustrativní dokumentaci (obrazy, fotografie, rekonstrukce, mapy, animace, filmy...) se připravuje asi 5000 názorných dokumentů.

Trvale spolupracuje 98 odborníků. Další vývoj projektu sledují na pozici pozorovatelů a poradců.

Zainteresované instituce:
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Masarykova univerzita Brno
Slezská univerzita v Opavě
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové
Archeologický ústav AV Praha
Archeologický ústav AV Brno
Historický ústav AV Praha
Historický ústav AV Brno
Ústav historických věd Hradec Králové
ASUD
Národní památkový ústav
Archeologický ústav v Opavě
Ústav pro soudobé dějiny AV Praha
Ústav medievistických studií Praha
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum
Moravské zemské muzeum
Národní galerie
Ústav dějin umění
Národní archiv
Kartografie
Muzeum řemesel
Filmové archivy Zlín
Krátký film Praha
Český svaz pro film a video
Lidové noviny
Krajská a regionální muzea
Klub fonoamatérů
soukromé archivy

...a další

Z uvedeného vyplývá, že čas vývoje bude adekvátní rozsahu a technické náročnosti programu. Přesto bychom rádi v roce 2006 projekt dovedli do pilotní fáze, která otevře budování otevřeného a aktualizovatelného systému na vzdělávacím portálu. Současné shromažďování a třídění pojmových hesel, didaktizovaných textů, názorných příloh a komentářů klade velké nároky na kordinaci činnosti redakce, autorského týmu a všech spolupracovníků.

Děkuji všem kolegům za dosavadní přízeň, pracovní nasazení, obětavost, zájem a podporu a dovoluji si vyzvat všechny, kteří dosud v pohotovosti očekávali úkoly další fáze, aby se do nich s obvyklým nadšením pustili. Jsme ve finále a výsledek bude adekvátní našemu úsilí.

Zdravím všechny sympatizanty projektu ČESKÉ DĚJINY, kterým si dovoluji zaslat tuto zprávu na vědomí.

Uvítám každé doporučení, které nás dovede k dalším zdrojům názorných příloh, jež se vztahují k českým dějinám, ocením každý podnět, který nás posune kvalitativně dál.

Na další spolupráci se těší

Petr Novák

vedoucí projektu ČESKÉ DĚJINY


Úplně na začátku, před uveřejněním úvodní výzvy rozmlouval s panem Petrem Novákem Víťa Volf. V rozhovoru lze najít další podrobnosti o tomto projektu.

Perly z našich fonoarchivů vstupují do dějin

Pokud na vaše zvukové archivy sedá prach, je to bezpochyby známka archivní vyzrálosti – čím větší vrstva, tím větší naděje na historicky cenný materiál. Aniž by se tato metaforická nadsázka snažila zpochybnit úroveň péče fononadšenců o své cenné sbírky, nenápadně upozorňuje na skutečnost, že pravá chvíle k setření pomyslného nánosu právě nastala.
Což o to – pročítat seznam zvukových úlovků a těšit se jeho kontinuitou a bohatstvím, přehrávat si zvukovou kuriozitu, kterou nikdo nemá… - je to radost, ale její sdílení v relativně úzkém kruhu podobně zapálených ještě nepřináší věhlas, který si mnohá ze zvukových kořistí zaslouží.
Když se objevila nabídka ke spolupráci ze strany redakce projektu ČESKÉ DĚJINY, řekl jsem si: „Konečně příležitost hodná fonoprofesionála, či vyzrálého fonoamatéra“ a rozhodl jsem se redaktora projektu vyzpovídat, abych mohl nabídku náležitě prezentovat. Věrný autentickému záznamu svého diktafonu a s pravověrnou úctou k reálnému zvuku, předkládám přepis rozhovoru bez úprav, abych zachoval jeho pravdivý zvukový charakter:

„No jasně, vy to budete nahrávat.“
„Tak…“
„Ne, v pořádku, můžem.“
„Tak povídejte!“
„Chtěl bych oslovit profesionály a fonoamatéry, kteří by se chtěli připojit k vývoji velkého výukového programu. Protože to bude multimédium, zvukové záznamy budou hrát významnou roli.“
„České dějiny. Od pravěku až k dnešku. …Teda, nahrávky z paleolitu samozřejmě neočekávám, ale od chvíle kdy byl zvukový záznam možný…“
„Sdělte k projektu něco bližšího.“
„Ano, chtělo by to přesnou charakteristiku. Výukový program o rozsahu patnácti set textových kapitol, které jsou pouhou páteří pro tisíce živých přílohových materiálů – skenů obrazů, fotografií, rekonstrukcí, videosekvencí… zvukových záznamů!!! – to musím zdůraznit. Velký datový objem – ponese ho vzdělávací portál přístupný široké veřejnosti. Pokud vím, obdoba takového rozměru a významu neexistuje.“
„Zvukové záznamy budou…“
„Budou se vázat přímo na obsah textových kapitol: V textu bude zmínka o mobilizaci – klik – a v odkazu se spustí rozhlasová výzva. Uživatel objeví text o únorovém převratu – klik a Gottwald mu sdělí, že se právě vrátil z Hradu. Při výběru audiosekvencí bychom rádi vycházeli z nabídky majitelů záznamů.Nemůžeme tušit, jaké poklady se ze soukromých archivů dají vykutat… ale samozřejmě i naopak – poskytneme přehled témat.“
„Kdo program vytváří?“
„Za vším stojí opavská společnost Silcom multimedia.V současnosti spolupracují univerzity, archivy, muzea, vědecké instituce,…téměř stovka kmenových spolupracovníků a spousta sympatizantů. Projekt má podporu ministerstva školství, senátu, Akademie věd… je to velmi prežsti, přežes…no – už se učím mluvit… prestižní záležitost.“
„To přeřeknutí tam s dovolením nechám, ono to podtrhne… takový lidský rozměr.“
„Opovažte se! Nebo, jak chcete, ale hlavně napište, že hledáme zvukové záznamy, které dokumentují události z českých dějin a v kontextu i dějin evropských. Zapojení fonoobce, hm, to asi nebude správné slovo, prostě všech, co holdují zvuku, do projektu, může znamenat zveřejnění materiálu, který by jinak možná zůstal v zapomnění…je to příležitost… a výzva.“
„Zní to zajímavě, jsem přesvědčen, že spolupracovníky získáte.“
„Já jsem do té věci blázen. Teď se daří získávat filmy a mnoho dobové dokumentace, která ještě nebyla zveřejněna. Celá ta koncepce… prostě nová alternativa. Ale – vysvětlil jsem to dobře..? Nepojedem to znovu?!“
„Ne, dobrý, pane doktore, nechal bych to. Chcete si to poslechnout?“
Máte moji důvěru.

Tak, milí přátelé, cítíte tu příležitost?