zpět

Audioprocesing, základní pojmy

Účelem audioprocesigu je omezit dynamický rozsah signálu tak, aby se bez zkreslení dalo modulovat pokud možno stále naplno. Je zásadní otázka, jestli a jak se tím ovlivní kvalita signálu. Pochopitelně to záleží na nastavení audioprocesoru a zejména některá soukromá rádia se nedají poslouchat (nebo je to pouze můj subjektivní dojem?). Onen "většinový posluchač" však kvalitu nežádá. Má rádio puštěné celý den jako zvukovou kulisu a chce při minimální hlasitosti rozumnět. Pro toho je úprava signálu nutná. Dále uváděný výraz "komprese" znamená kompresi dynamického rozsahu. Je to tedy něco zcela jiného, než datová komprase (např. MP3)

Pokud se komprese - vlastně řízení zesílení podle okamžité hlasitosti - provádí klasicky pro celý frekvenční rozsah najednou tak jak to dělá např. záznamová automatika v magnetofonu, je to vždy kompromis. Zatím co na basech musíme regulovat hlasitost pomalu, aby změny nepůsobily zkreslení, na výškách je potřeba regulovat rychle, aby zvuk "nedýchal". Proto se komprese provádí v dílčích pásmech, zpravidla v každém pásmu jinak. To už je poměrně složitý úkol a proto se dnes již celá úprava provádí digitálně pomocí DSP. V analogovém záznamu zvuku tuto kompresi (a na snímací straně odpovídající expanzi) prováděl studiový systém Dolby A.

Co je to DSP? Digitální signálový procesor. Na vstupu má převodník, kterým vstupní analogový signál zdigitalizuje. Potom následuje čistě matematické zpracování signálu, kde se provádí vše potřebné. Rozdělení na frekvenční pásma, úprava dynamického rozsahu a nakonec i zakódování signálu na MPX stereo, které se už rovnou vysílá. Na výstupu DSP je opět převodník, jenže obrácený. Digitální signál převádí zpět na analogový. Na rozdíl od běžného procesoru obsahuje DSP přímo ve svých základních instrukcích takové matematické funkce, které jsou pro tyto výpočty potřebné. Proto celý výpočet probíhá podstatně rychleji, než na běžném procesoru se srovnatelnou výpočetní rychlostí.

A co takový DSP umí mimo "prznění" signálu? Například pomocí korelací vyhledává v signálu opakující se sekvence a umí je odečíst. Umí tedy potlačovat ozvěnu. Dále přes výpočet spektra umí v signálu zjistit a potlačit šum a umí fungovat třeba i jako ekvalizér. Zkrátka naprogramovat se do něj dá ledacos. DSP se však nepoužívá jen pro zpracování zvuku. Stejnými algoritmy se dá upravovat i obraz, takže DSP najdete třeba v lékařských rentgenových přístrojích, nebo ve zpracování obrazu v radarech. Pokud své videozáznamy zpracováváte "jen" na běžném počítači, můžete pomocí příslušných programů dělat ty samé úpravy, jaké umí DSP. Jen ten procesor potřebujete rychlejší.